Aktivering av Office 2013

Aktivering av Office 2013
I Office 2013 har man infört en ny funktion för aktivering, Active Directory-Based Activation, ADBA. ADBA  har adderats som komplement till MAK (fleraktiveringsnyckel) och KMS (nyckelhanteringstjänst) och använder den befintliga AD-infrastrukturen för att hantera  Volymlicensaktiveringen av Office 2013.
Skribent: Niklas Swanberg
Kommentarer
Publicerad den 14 mars 2013